ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ներկա պահին առաքումը կատարվում է միայն Երևանում: Շուտով հնարավոր կլինի առաքումը կատարել նաև մարզերում, ինչի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի: 
Առաքումը կատարվում է անվճար, եթե պատվերի արժեքը գերազանցում է 10.000 դրամը: Հակառակ դեպքում առաքման արժեքը կազմում է 1000 դրամ:
Ապրանքը ստանալուց անհրաժեշտ է ստուգել ապրանքային տեսքը, քանակները և ստորագրել ստացման թերթիկում:
Իրավաբանական անձանց դեպքում կտրամադրվի հաշիվ-ապրանքագիր, որն անհրաժեշտ է կնքել կամ հաստատել էլեկտրոնային եղանակով: Առաքիչն իրավունք ունի չհանձնել ապրանքը, եթե չեն կատարվել վերը նշված պայմաններից որևէ մեկը կամ չի կատարվել վճարումը: